W dużych ośrodkach cholecystektomie laparoskopowe mogą być również wykonywane w nocy. W prezentowanym badaniu autorzy sprawdzili czy przeprowadzanie tego typu zabiegów w trybie pilnym w nocy wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Wyniki badania opublikowano na łamach Journal of the American College of Surgeons. Przeanalizowano retrospektywnie dane dotyczące laparoskopowych cholecystektomii przeprowadzonych między październikiem 2010 roku a majem 2011 roku w Houston w Teksasie. Zebrano informacje demograficzne, okołozabiegowe, a także te określające powikłania i śmiertelność.  W czasie 8 analizowanych miesięcy 356 chorych miało wykonaną pilną cholecystektomię laparoskopową. Zdecydowana większość z nich była kobietami (n=289; 81,1%). W badanej populacji dominow...