Jednoczasowe przeszczepienie nerki i trzustki (simultaneous pancreas and kidney – SPK – transplantation) jest coraz częściej stosowaną opcją terapeutyczną w przypadku niewydolności nerek u osób z cukrzycą. Na łamach czasopisma Diabetologia ukazały się wyniki badania mającego na celu porównanie funkcji graftu u pacjentów z cukrzycą typu 1 poddanych jednoczasowemu przeszczepieniu nerki i trzustki lub transplantantacji samej nerki od dawcy żywego. Do badania włączono 25 pacjentów po przeszczepieniu SPK oraz 17 biorców samej nerki. W obu grupach oceniano szacowane przesączanie kłębuszkowe (estimated glomerular filtration rate – eGFR) 3 miesiące po przeszczepieniu oraz z każdym kolejnym roku. W każdym z tych punktów czasowych wykonywano biopsje protokolarne graftu w celu oceny błony podstawn...