Laparoskopowa splenektomia u pacjentów z marskością wątroby jest obecnie wciąż wyzwaniem technicznym. Celem artykułu przedstawionego poniżej jest podzielenie się doświadczeniami autorów, którzy wykonują tego typu zabiegi z sukcesem W badaniu i analizie statystycznej, których wyniki ukazały się na łamach czasopisma World Journal of Surgery uwzględniono dane 43 osób z hipersplenizmem wtórnym do marskości wątroby i u których przeprowadzono, w okresie od września 2003 do stycznia 2013 zabiegi splenektomii. Wszystkie operacje były wykonywane przez jednego chirurga. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od tego czy stosowano technikę SLELS (ang. splenogastric ligament-entranced laparoscopic splenectomy, laparoskopowa splenektomia z dostępem przez więzadło żołądkowo-śledzionowe – tłu...