Dwie podstawowe metody leczenia zwężenia tętnicy szyjnej to Endarterektomia i stentowanie. Wciąż brakuje dużych badań z randomizacją porównujących długoterminową skuteczność obu metod. Opisano ją w prezentowanym badaniu International Carotid Stenting Study. Wyniki pracy opublikowano na łamach The Lancet. Do badania włączono pacjentów z objawowym zwężeniem tętnicy szyjnej, których zrandomizowano w stosunku 1:1 do wykonania stentowania lub endarterektomii. Pacjentów zrekrutowano w 50 ośrodkach na całym świecie. Sam proces randomizacji był przeprowadzany centralnie a pacjentów przydzielano do poszczególnych metod leczenia telefonicznie lub za pomocą faksu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był udar zakończony zgonem lub powodujący niepełnosprawność. Analizę przeprowadzono w grupach wyodrę...