W ostatnim latach w przypadku małych, łagodnych guzów nadnerczy chirurdzy coraz częściej decydują się na adrenalektomię klasyczną, kosztem spadku ilości zabiegów laparoskopowych. Czy słusznie? Klasyczną operację usunięcia nadnerczy metodą otwartą można przeprowadzić z dostępu przezotrzewnowego lub pozaotrzewnowego. Najczęściej wybierana jest druga z wymienionych metod – poza dobrym wglądem w pole operacyjne, jej zaletą jest mniejsze ryzyko powikłań takich jak uszkodzenie śledziony czy niedrożność porażenna jelit. W przypadku małych zmian (średnia poniżej 6-8 cm) niepodejrzanych o złośliwość można podjąć próbę adrenalektomii techniką laparoskopową. Na łamach Annals of Surgery opublikowano randomizowanego badania klinicznego polskiego autorstwa, w którym oceniano czy przezotrzewnowa adren...