U większość kobiet poddawanych mastektomii z powodu raka piersi nie wykonuje się rekonstrukcji piersi. Celem badania przedstawionego poniżej było określenie czynników związanych z przeprowadzeniem rekonstrukcji piersi po mastektomii i zbadanie, czy istnieje potrzebazwiększenia liczby operacji tego typu. Do badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Surgery włączono grupę kobiet w wieku od 20 do 79 lat zezdiagnozowanym rakiem przewodowym in situ lub inwazyjnym rakiem piersi w stadium I-III. Spośród 3252 kobiet włączonych początkowo do badania okres pełnej obserwacji, którego mediana długości trwała 9 miesięcy ukończyło 2290 kobiet. Uczestniczki, u których nawrót choroby nie nastąpił w ciągu 4 lat były kwalifikowane do natychmiastowej lub odroczonej rekonstrukcji. U osó...