Zakażenia miejsca operowanego są drugą najczęstszą grupą zakażeń wewnątrzszpitalnych i najczęstszym rodzajem infekcji u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Wciąż brak jednak wystarczających dowodów, mających pomóc wybrać podejście chirurgiczne w zakresie ryzyka zakażenia miejsca operowanego (metoda otwarta vs chirurgia małoinwazyjna). Celem badania opublikowanego na łamach czasopisma JAMA Surgery była ocena wyboru podejścia chirurgicznego i jego wpływ na ryzyko zakażenia miejsca operowanego. W ramach badania przeszukano bazę The American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. Do dalszej analizy zgromadzono dane dotyczące przypadków appendektomii (n = 97 780), kolektomii (n = 118 407), histerektomii (n = 26639) i radykalnej prostatektomii (n = 11 183...