Poprzednie analizy danych z grupy International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) donosiły o ryzyku nawracających krwawień podpajęczynówkowych i zgonu lub wystąpienia zależności od osób drugich w okresie od 5 do 14 lat po zabiegach leczniczych tętniaków wewnątrznaczyniowych metodami klipsowania (ang. clipping) lub implantacji wewnątrznaczyniowych sprężynek (ang. coiling). W badaniu przedstawionym poniżej autorzy analizują długofalowe efekty leczenia w omawianej grupie. Grupę badanych, zebraną w ramach badania ISAT podzielono ze względu na stosowaną technikę operacyjną. Obserwowano 1644 pacjentów hospitalizowanych w 22 brytyjskich ośrodkach neurochirurgicznych. Uwzględniano zgony i wyniki leczenia w przeciągu 10-18,5 lat. Zależność od innych osób oceniano na podstawie skali Rankina. Wyn...