Operacje kardiochirurgiczne należą do rozległych i obciążających organizm pacjenta procedur. Obecnie lwią część kardiochirurgii przejęła kardiologia inwazyjna, która pozwala na przeprowadzenie mniej ryzykownych zabiegów z równie dobrym efektem. Odrębną grupę chorych stanowią dzieci z wadami serca oraz wadami zastawkowymi, gdzie ograniczenia anatomiczne utrudniają przeprowadzanie wszelkich manipulacji poprzez naczynia. Lekarze postanowili spróbować przeprowadzić pionierską operację z dostępu przezwątrobowego. Przezskórna implantacja zastawek serca pozwoliło tysiącom pacjentów na całym świecie otrzymać ratującą życie wymianę zastawki. Problemem jest wciąż grupa najmłodszych pacjentów, których naczynia są zbyt małe do wprowadzania przez nie cewników naczyniowych. Pojawiają się jednak pozyt...