Współczynnik występowania wczesnych zgonów u pacjentów, którzy przechodzą operację wymiany zastawki aortalnej (AVR) może różnić się, w zależności od typu zastawki (mechaniczna lub biologiczna). Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine było porównanie współczynników wczesnej umieralności po AVR w zależności od typu stosowanej zastawki. Retrospektywną analizą objęto dane pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, znajdujące się w bazach danych Medicare (okres od 1 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2011 roku). Wczesną umieralność mierzono jako śmierć w dniu zabiegu, śmierć w ciągu 1 do 30 lub 31 do 365 dni od daty zabiegu, śmierć w ciągu 30 dni od daty wypisu ze szpitala i jako umieralność okołoperacyjna.
Spośród 66 453 pacjentów Medicare, którzy...