Cewniki tętnicze z pewnością należą do sprzętu medycznego, którego u pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT) używa się najczęściej. Warto jednak zastanowić się, czy za takie postępowanie ma jakikolwiek wpływ na rokowanie osób hospitalizowanych w OIT. Na pytanie to starali się odpowiedzieć  Gershengorn i wsp. Naukowcy zaprojektowali badanie, w którym oceniali czy istnieje zależność pomiędzy stosowaniem cewników tętniczych a śmiertelnością pacjentów. Autorzy skorzystali z bazy danych Project IMPACT, obejmującej pacjentów w wieku powyżej 18 lat przebywających na 139 OIT w Stanach Zjednoczonych. W sumie uzyskano dane dotyczące 60 975 pacjentów – u 39,6 proc. z nich (n=24 126) podczas pobytu w OIT założono cewnik dotętniczy. Autorzy nie znaleźli związku pomiędzy sto...