W grupie pacjentów z wrzodami wysokiego ryzyka po leczeniu endoskopowym zaleca się podawanie inhibitora pompy protonowej (IPP) w bolusie, a następnie we wlewie ciągłym. Zastąpienie wlewu terapią w podzielonych dawkach IPP z pewnością uprościłoby leczenie, ale czy nie pogorszyłoby jego skuteczności. Na łamach JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki badania, w którym porównywano dwa schematy leczenia wrzodów – obecnie obowiązujący (bolus, a następnie wlew IPP) ze schematem polegającym na podawaniu podzielonych dawek inhibitora. Autorzy dokonali przeglądu baz danych MEDLINE, EMBASE i Cochrane Central Register of Controlled Trials w poszukowaniu randomizowanych badań klinicznych na grupach pacjentów leczonych endoskopowo z powodu wrzodów wysokiego ryzyka. Badanych leczono zgodnie z wytyc...