Encefalopatia wątrobowa jest jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań marskości wątroby. Ważnym elementem jej leczenia jest oczyszczanie jelita przy pomocy laktulozy. Czy inne środki mogą być bardziej skuteczne? Na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine ukazały się wyniki badania HELP, mającego na celu porównanie skuteczności laktulozy i roztworu PEG w leczeniu encefalopatii watrobowej. Do badania (przeprowadzonego w jednym ośrodku trzeciego stopnia referencyjności) włączono 50 osób z marskością wątroby hospitalizowanych z powodu encefalopatii wątrobowej. Badanych przydzielono losowo, w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej laktulozę (n=25) lub roztwór PEG (n=25). Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie nasilenia encefalopatii o co najmniej 1 stopień w ciągu 24 godzin le...