Mleko krowie jest bogatym źródłem wapnia. W powszechnej opinii spożywanie mleka i jego pochodnych powinno chronić przed rozwojem osteoporozy i zmniejszać ryzyko złamań związanych z osłabieniem struktury kości. Jednak już nie zawsze tradycyjne prawdy znajdują odzwierciedlenie w badaniach naukowych. Na łamach British Medical Journal ukazały się wyniki badania oceniającego związek pomiędzy ilością przyjmowanego mleka a ryzykiem złamań kości oraz umieralności ogólnej. Do badania włączono 2 duże grupy pacjentów ze Szwecji – 61 433 kobiety (w wieku od 39 do 74 lat) oraz 45 339 mężczyzn (w wieku od 45 do 79 lat). Badani uzupełniali kwestionariusze dotyczące stosowanych nawyków żywieniowych. W celu oceny związku pomiędzy spożywaniem mleka a ryzykiem złamań i umieralnością wykorzystano analizę w...