Oporne nadciśnienie tętnicze staje się coraz poważniejszym problemem, ponieważ nieuchronnie prowadzi do komplikacji obniżających jakość życia oraz kończących się zgonem pacjenta. Metoda, w której pokładano wielkie nadzieje, czyli odnerwianie nerek, nie okazała się przełomem. Czy stymulacja nerwu pośrodkowego przyniesie nadzieje tysiącom osób z opornym nadciśnieniem tętniczym? Nadciśnienie oporne na farmakoterapię jest prawdziwym zabójcą chorych, nie mówiąc już o znacznym pogarszaniu ich jakości życia. Podjęto próby kontrolowania wysokiego ciśnienia krwi przy użyciu metod innych niż leki, ale odnerwienie nerek (najbardziej obiecująca metoda) nie okazała się wystarczająco skuteczna w przeprowadzonym badaniu klinicznym (zakończyło się ono niepowodzeniem). Obecnie lekarze uczą się nowej tec...