Technika laparoskopowej niskiej resekcji odbytnicy z zachowaniem zwieracza odbytu jest wciąż wyzwaniem technicznym ze względu na duże ryzyko niezachowania właściwego marginesu. W badaniu przedstawionym poniżej hipotetyczną możliwość przezkroczowego rozwarstwienia odbytnicy w celu poprawy jakości operacji, w porównaniu z klasyczną techniką rozwarstwienia przez jamę brzuszną W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Annals of Surgery i które odbywało się w latach 2008 i 2012, 100 pacjentów z niskim rakiem odbytnicy (<6 cm od brzegu odbytu), zakwalifikowanych do operacji z zachowaniem zwieracza odbytu przydzielono losowo do grupy, w której wykonano rozwarstwienie przezkroczowe lub do grupy, w której odbytnicę rozwarstwiano przez jamę brzuszną. Głównym punktem koń...