W celu zapobiegnięcia infekcji z przewodu pokarmowego u pacjentów z ciężką postacią ostrego zapalenia trzustki (OZT) często włącza się wczesne żywienie przez sondę dojelitową. Ciągle brakuje jednak dowodów naukowych na poprawność tej strategii. Na łamach The New England Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania, w którym porównywano dwa schematy żywienia pacjentów z OZT: wczesne żywienie przez sondę dojelitową oraz żywienie doustne. Do badania kwalifikowano pacjentów z OZT z wysokim ryzykiem powikłań (punktacja w skali APACHE II ≥8, punktacja w skali Imrie lub Glasgow ≥3 lub stężenie białka CRP >150 mg/l). Pacjentów randomizowano do jednego z dwóch schematów żywienia: dojelitowego przez sondę w przeciągu 24 h od randomizacji (grupa wczes...