Pomimo sprzecznych danych, liczba wykonywanych kontralateralnych profilaktycznych mastektomii (contralateral prophylactic mastectomy, CPM) ciągle się zwiększa. Czy ta metoda postępowania wiąże się jednak z poprawą rokowania pacjentek? Na łamach Annals of Surgery ukazały się wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy, w których oceniano czy kontralateralna profilaktyczna mastektomia  prowadzi do poprawy przeżycia pacjentek z rakiem piersi, a także czy wiąże się ze spadkiem częstości występowania CBC (contralateral breast cancer) i nawrotów. W sumie autorzy dokonali przeglądu 93 badań, z czego 14 włączyli do meta analizy. Pacjentki po CPM (w porównaniu do kobiet, u których usunięto tylko pierś „chorą”) cechowały się wyższym ogólnym przeżyciem (OS, RR = 1,09; 95 proc. CI [1,06-1,11]) ...