W badaniu ACOSOG Z0011 udowodniono, że wycięcie pachowych węzłów chłonnych nie poprawia lokalnej kontroli nowotworu ani rokowania pacjentek z rakiem piersi T1/2cN0 poddawanych leczeniu oszczędzającemu sutek. Nie wiadomo jednak czy wyniki tego badnaia możemy ekstrapolować na kobiety z potrójnie negatywnym rakiem piersi charakteryzującym się wysokim odsetkiem wznowy miejscowej. W prezentowanej pracy, opublikowanej na łamach Annals of Surgical Oncology oceniono zajęcie układu limfatycznego i obecność przerzutów w węzłach chłonnych pacjentek z potrójnie negatywnym rakiem piersi. Sprawdzono dodatkowo czy w przypadku tego podtypu nowotworu można bezpiecznie zrezygnować z resekcji pachowych węzłów chłonnych.  Badanie przeprowadzono w oparciu o dane pacjentek z inwazyjnym rakiem piersi hospita...