Przetoczenia krwi mogą teoretycznie wpływać na długoterminowe rokowanie pacjentów poprzez zmiany w działaniu układu immunologicznego. To z kolei może zwiększać ryzyko infekcji a także rozwoju nowotworów. Liberalne stosowanie transfuzji krwi może jednak zmniejszać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych poprzez rzadsze uszkodzenia mięśnia sercowego, a co za tym idzie zmniejszenie odsetka zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. W prezentowanym badaniu oceniono wpływ liberalnego przetaczania krwi na długoterminowe rokowanie w porównaniu z restrykcyjnym stosowaniem transfuzji krwi. Wyniki badania FOCUS opublikowano na łamach The Lancet. Włączono do niego pacjentów w wieku 50 lat lub starszych z wywiadem chorób sercowo-naczyniowych lub czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, którym wykonano al...