Hiponatremia jest jednym z najczęściej stwierdzanych zaburzeń gospodarki elektrolitowej. Leczenie w przypadku rozpoznania hiponatremii zazwyczaj opiera się na doświadczeniu lekarza, jednak powstały wytyczne mające usystematyzować postępowanie. Czy są one spójne? W najnowszym wydaniu czasopisma BMC Medicine ukazały się wyniki pracy mającej na celu określenie zawartości kilku opublikowanych przez różne organizacje wytycznych. Autorzy przeszukali bazy danych MEDLINE, EMBASE oraz strony internetowe odpowiednich towarzystw medyczynych. Poszukiwano dokumentów określonych jako Clinical Practice Guildelines oraz Consensus Statements dotyczących postępowania w przypadku hiponatremii. Czterech niezależnych recenzentów oceniało wyszukane wytyczne przy zastosowaniu 23-punktowego narzędzia AGREE II....