Zapalenie płuc wywołane przez pierwotniaka Pneumocystis jiroveci jest częstym powikłaniem u osób z obniżoną odpornością, w tym u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Standardem jest 3-miesięczna profilaktyka przy pomocy timetoprimu/sulfametoksazolu (TMP/SMX). Lek ten jest także terapią pierwszej linii w przypadku aktywnego zakażenia. Alternatywnym leczeniem stosowanym u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest klindamycyna i prymachina. Nie ma jednak wystarczających danych dotyczących stosowania tego typu terapii u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Na łamach internetowego wydania czasopisma Infection ukazały się wyniki retrospektywnego badania oceniającego skuteczność stosowania klindamycyny i prymachiny w leczeniu zakażenia P.jiroveci u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Do badania włąc...