Publikowane ostatnio przez Health Canada (jednostka odpowiedzialna za zdrowie publiczne w Kanadzie) ostrzeżenia dotyczące stosowania kodeiny u dzieci doprowadziły do ograniczenia jej użycia. W walce z bólem po złamaniach kości w tej grupie pacjentów wzrosło za to użycie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz morfiny. Na łamach czasopisma Canadian Medical Association Journal opublikowano wyniki randomizowanego badania, w którym oceniano czy doustnie podawana morfina skuteczniej od ibuprofenu łagodzi ból wywołany złamaniem kości.   Do badania włączano dzieci, które zgłaszały się na oddziały ratunkowe z niepowikłanym złamaniem kości kończyn. Pacjentom losowo podawano morfinę (0,5 mg/kg p.o.) lub ibuprofen (10 mg/kg) przez 24 godz. po wypisaniu ze szpitala. Pierwszorzędowym punktem oce...