Specjaliści przewidują, że zapadalność na niedrobnokomórkowego raka płuca (non–small cell lung cancer – NSCLC) wykrywanego u osób starszych będzie się zwiększać. Ma to związek z częstszym wykonywaniem tomografii komputerowej (często z innych powodów) i ogólnych trendów demograficznych. Podobnie jak w innych nowotworach, brak często danych dotyczących optymalnego postępowania w tej populacji. Na łamach czasopisma JAMA Surgery ukazały się wyniki badania porównującego 3 najczęściej stosowane sposoby leczenia radykalnego niedrobnokomórkowego raka płuca u osób w podeszłym wieku. Do badania wykorzystano bazy danych Medicare, identyfikując 9093 przypadki pacjentów z NSCLC we wczesnym stadium, bez zajęcia węzłów chłonnych. Badani przeszli lobektomię, resekcję częściową płata płucnego lub radiot...