Program żywego dawcy nerki jest dla wielu pacjentów nadzieją na uzyskanie optymalnego organu, a tym samym długą i wolną od powikłań jego funkcję. Obok potrzeb biorcy trzeba jednak pamiętać o potencjalnym ryzyku dla osoby oddającej nerkę. Wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym często pada pytanie o wpływ nefrektomii na przebieg ewentualnej ciąży. W najnowszym wydaniu czasopisama New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie ryzyka wystąpienia powikłań ciąży u pacjentek, które oddały nerkę do przeszczepienia. Do badania włączono 85 dawczyń nerki, które zestawiono w stosunku 1:6 z 510 zdrowymi kobietami stanowiącymi grupę kontrolną. Obie populacje w badanym okresie zaszły w, odpowiednio, 131 i 788 ciąż. Pierwszorzędowym punktem końcowym było rozpoznani...