Operacyjne leczenia otyłości i cukrzycy typu 2 jest jednym z największych sukcesów chirurgii ostatnich lat. Większość danych świadczy, że osoby poddawane zabiegom bariatrycznym mają mniejsze ryzyko zgonu. Czy tak jest faktycznie? Na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki retrospektywnego badania oceniającego odległe przeżycie u pacjentów z otyłością, którzy leczeni byli chirurgią bariatryczną. Do badania włączono 2500 pacjentów (74% mężczyzn), którzy poddani byli operacjom bariatrycznym (74% gastric bypass, 15% gastrektomia rękawowa, 10% opaskowanie żołądka, 1% inne metody) w ośrodkach Veterans Affairs w latach 2000-2011. Populację badaną zestawiono z 7462 osobami stanowiącymi grupę kontrolną, z porównywalną średnią wieku (52-53 lata) i BMI ...