Większość pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna wymaga resekcji fragmentu jelita, a mimo to u większości występuje nawrót choroby, co powoduje konieczność przeprowadzenia kolejnych operacji. Badanie omówione poniżej miało na celu zidentyfikowanie optymalnej strategii zapobiegania pooperacyjnemu nawrotowi choroby W tym badaniu z randomizacją, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet, pacjenci z 17 ośrodków w Australii i Nowej Zelandii poddawani resekcji jelit w zakresie wszystkich makroskopowych zmian chorobowych otrzymywali 3-miesięczne leczenie metronidazolem. Pacjenci z wysokim ryzykiem nawrotu otrzymywali również tiopuryny lub adalimumabu (w przypadku nietolerancji tiopuryny). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup równoległych: w grupie pierwszej wykonywan...