Endoskopowa biopsja cienkoigłowa pod kontrolą ultrasonografii (EUS-FNA) jest metodą pozwalającą przedoperacyjnie potwierdzić charakter guza. Niestety niesie ona za sobą obawy dotyczące rozsiania komórek podczas pobierania próbki. Badacze z Mayo Clinic postawili hipotezę, że podczas tej procedury dochodzi do rozsiewu komórek, co pogarsza rokowanie pacjentów. Hipotezę zbadano wśród osób z rakiem trzustki poddanym resekcji. Za pomocą bazy Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) z Medicare znaleziono pacjentów z rakiem trzustki, których operowano z tego powodu od 1998 do 2009 roku. Osoby, którym wykonano okołozabiegowo EUS-FNA włączono do grupy EUS-FNA, a pacjentów z EUS bez FNA  lub bez EUS zakwalifikowano do grupy kontrolnej. Następnie porównano przeżycie w obu grupach po uwzg...