Ludzie, którzy pracują więcej niż 48 godzin tygodniowo są bardziej narażeni na zwiększone spożycie alkoholu niż osoby, które pracują w standardowych godzinach pracy, w przedziale 35-40 godzin tygodniowo – ocenia zespół ekspertów kierowany przez prof. Mariannę Virtanen z Finnish Institute of Occupational Health w Helsinkach. Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z przeglądu systematycznego i metaanalizy opublikowanych badań oraz niepublikowanych danych dotyczących indywidualnych uczestników. W sumie wnioski dotyczyły ponad 430 tys. osób. Ryzykowne spożycie alkoholu autorzy ocenili, jako przyjmowanie 14 standardowych dawek alkoholu tygodniowo dla kobiet i 21 dawek tygodniowo dla mężczyzn. Zdaniem badaczy, taka doza alkoholu nie pozostaje bez negatywnego wpływu na zdrowie człowi...