Z roku na rok rozszerzają się wskazania do zabiegów przeprowadzanych laparoskopowo. Mimo iż tego typu operacje niosą ze sobą wiele korzyści, wciąż w pewnych wskazaniach ich zastosowanie nie zostało dokładnie ocenione. Jednym z takich wskazań jest usunięcie trzustki z powodu gruczolakoraka przewodowego. Naukowcy z Korei Południowej porównali wyniki leczenia osób z przewodowym rakiem trzustki poddawanych dystalnej pankreatektomii metodą laparoskopową lub metodą klasyczną. Wyniki ich pracy ukazały się na łamach pisma Journal of the American College Surgeons. Spośród 167 kolejno zoperowanych pacjentów między grudniem 2006 roku a sierpniem 2013 roku włączono 150 chorych. Oceninono 5-letnie przeżycie w obu grupach, czas hospitalizacji a także występowanie powikłań. Przeprowadzono dodatkowo an...