Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI, ang. traumatic brain injury ) jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i zgonów na świecie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W samych Stanach Zjednoczonych notuje się ponad 1,7 miliona takich przypadków rocznie, co pociąga za sobą koszty rzędu 75 miliardów dolarów. Mimo wielu lat badań, wciąż nie znaleziono skutecznego leku, który poprawiłby wskaźniki przeżycia wśród chorych. Odpowiedzią na te potrzeby miały być wyniki dwóch badań, opublikowanych niedawno na łamach The New England Journal of Medicine. Niestety oba wykazały, że używany w celu poprawy wyników leczenia chorych po TBI progesteron nie posiada wyższości nad placebo. Urazowe uszkodzenie mózgu jest postępującą chorobą, w której pierwotny uraz inicjuje złożoną sekwencję biochemi...