Stopa cukrzycowa jest dla pacjentów jednym z najbardziej niepokojących powikłań zaburzeń gospodarki węglowodanowej. O ile podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe czy pogarszająca sie funkcja nerek są zagrożeniem dla wielu osób abstrakcyjnym, to perspektywa grożącej amputacji kończyny jest odczuwana bardzo realnie. Groźną postacią przebiegu stopy cukrzycowej jest zapalenie kości i szpiku (diabetic foot osteomyelitis – DFO) – jak długo należy je leczyć? Na łamach czasopisma Diabetes Care ukazały się wyniki prospektywnego randomizowanego badania oceniającego skuteczność różnego czasu trwania antybiotykoterapii w przypadkach DFO. Do badania włączono 40 pacjentów leczonych w 5 francuskich ośrodkach w latach 2007-2009. Badanych przydzielono do grupy leczonej antybiotykami przez 6 lub 12 tygodni...