Nowotwory wywodzą się z jej tkanki nabłonkowej, ale mogą też zawierać prawidłowe struktury limfatyczne tego narządu. Grasiczaki dzielimy na inwazyjne oraz nieinwazyjne. Typ inwazyjny nacieka otaczające tkanki, a także przerzutuje do opłucnej i innych odległych tkanek. Z kolei w przypadku grasiczaka nieinwazyjnego proces nowotworowy ograniczony jest tylko do grasicy i nie obejmuje swoim zasięgiem innych struktur. Grasiczaki to nowotwory rzadkie. Występują z częstością 0,15 przypadków na 100 000 osób. Podstawowym leczeniem grasiczaka jest resekcja chirurgiczna. Jako leczenie uzupełniające, szczególnie w przypadkach niecałkowitej resekcji, stosuje się radioterapię. W przypadku guzów nieoperacyjnych, które nie odpowiedziały na napromienianie stosuje się glikokortykosteroidy. W leczeniu możn...