Stan zapalny jest jednym z procesów odgrywających kluczową rolę w rozwoju osteoporozy i chorób sercowo-naczyniowych. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że stosowanie statyn, leków o plejotropowym działaniu zmniejsza występowanie złamań. Czy badania z randomizacją potwierdzają tę zależność? Ryzyko złamań oceniono w badaniu JUPITER pierwotnie zaprojektowanym w celu oceny korzyści ze stosowania rosuwastatyny. Było to międzynarodowe, podwójnie zaślepione badanie z randomizacją, do którego zakwalifikowano 17 802 mężczyzn powyżej 50 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia, których stężenie białka C reaktywnego wyniosło co najmniej 2 mg/l oceniane wysokoczułym testem. Chorych włączono w latach 2003-2006 i obserwowano aż do 5 lat (mediana obserwacji 1,9 roku). Wyniki badania ukazały się na...