Większość pacjentów ze złamaniami szyjki kości udowej charakteryzuje starszy wiek (> 70 lat), osłabienie fizyczne i pogorszenie funkcjonowania, a długoterminowe efekty tego typu złamań wiążą się ze wzrostem kosztów społecznych W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The Lancet porównano skutki i opłacalność prowadzenia u tych pacjentów kompleksowej opieki geriatrycznej w specjalnym oddziale geriatrycznym, w porównaniu ze zwykłą opieką ortopedyczną. Badanie miało charakter prospektywny, jednoośrodkowy, randomizowany. Pomiędzy 18 kwietnia 2008, a 30 grudnia 2010 losowo przypisano pacjentów za złamaniami szyjki kości udowej, mieszkających w swych domach, w wieku 70 lat i starszych, będących w stanie przejść 10 metrów przed złamaniem do kompleksowej opieki geriatryczn...