Ze względu na wysoką śmiertelność z powodu pęknięcia małych tętniaków aorty brzusznej, zaleca się prowadzenie nadzoru, w celu wykrycia ekspansji tętniaka. Jednak skutki występowania klinicznych czynników ryzyka na długoterminowe wzorce powiększania się małych tętniaków aorty brzusznej są słabo poznane. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma JAMA Surgery była identyfikacja istotnych czynników ryzyka, związanych z tempem powiększania się małych tętniaków aorty brzusznej. Do ramienia nadzoru badania Aneurysm Detection and Management (ADAM) zakwalifikowano 567 pacjentów, hospitalizowanych w Centrum Weteranów. Pacjenci mieli małe tętniaki aorty brzusznej o średnicy od 3 do 5,4 cm, które były monitorowane, aż osiągnęły 5,5 cm średnicy lub stały się objawowe. Średni cz...