Zabiegi oszczędzające pierś są ważną opcją terapeutyczną w przypadku pacjentek z wczesnym rakiem piersi. W wielu ośrodkach częstość ich wykonywania jest miernikiem jakości opieki, jednak w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie częstości ich wykonywania. Czy mamy do czynienia ze trwałą zmianą? Na łamach czasopisma JAMA Surgery ukazały się wyniki retrospektywnego badania mającego na celu określenie częstości wykonywania mastektomii u pacjentek, u których możliwe byłoby wykonanie zabiegu oszczędzającego pierś (breast conservation surgery – BCS). Wykorzystując amerykańską National Cancer Data Base, włączono do badania ponad 1,2 milionów przypadków dorosłych kobiet leczonych w latach 1998-2011 w ośrodkach akredytowanych przez American Cancer Society oraz American College of Surgeons C...