Wciąż niesatysfakcjonująco długie kolejki oczekujących na przeszczepienie nerki skłaniają koordynatorów transplantacyjnych do poszukiwania nowych źródeł narządów. Nie dziwią już grafty nerkowe od dawców spełniających kryteria rozszerzone, czy transplantacje typu old-to-old. Czy czas na częstsze przeszczepianie nerek od pacjentów HIV-dodatnich? W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie rokowania u pacjentów HIV-dodatnich, którym przeszczepiono nerkę od dawcy HIV-dodatniego. Do badania włączono 27 pacjentów HIV+ ze stężeniem limfocytów T >200/ml oraz niewykrywalnym stężeniem HIV RNA w surowicy. Wszyscy badaniu otrzymywali leczenie przeciwretrowirusowe (antiretroviral therapy – ART). Badanym przeszczepion...