Fundacja „Rodzić po Ludzku” przygotowała właśnie podsumowujący raport, z którego można się dowiedzieć, że spośród 400 oddziałów położniczo-ginekologiczno-neonatologicznych na informacje oczekiwane przez WHO 189 odpowiedziało dopiero po ponagleniach i groźbie skierowania sprawy do sądu. Mija 30 lat, odkąd Światowa Organizacja Zdrowia w dokumencie zatytułowanym „Poród nie jest chorobą” wydała zalecenia odnośnie udostępniania kobietom wszelkich informacji na temat szpitalnych form opieki okołoporodowej. Czytamy w nich m.in.: „Szpitale powinny ogłaszać własne dane statystyczne dotyczące porodów, np. cięć cesarskich i informować o swojej działalności, aby umożliwić kobiecie wybór takiej opieki, jaką preferuje”. W myśl tych zaleceń Fundacja „Rodzić po Ludzku” utworzyła w 2012 r. wyszukiwarkę...