Obecnie BMI stanowi jedyne kryterium kwalifikacji do operacji bariatrycznych u pacjentów z cukrzycą. Wiele badań oceniało wartość BMI, jako czynnika predykcyjnego remisji cukrzycy. W badaniu opublikowanym na łamach Annals of Surgery porównywano częstość remisji cukrzycy po operacji bariatrycznej, u pacjentów z BMI co najmniej 35 kg/m2 oraz u pacjentów z BMI poniżej tej wartości.  Źródło danych stanowiły bazy PubMed, biblioteka Cochrane oraz baza EMBASE (okres od 1980 do 2013 roku). Wybrane badania były klinicznymi próbami z doborem losowym lub badaniami kohortowymi z co najmniej dziesięcioma uczestnikami. Przeszukano 1437 artykułów, a do dalszej analizy włączono 94 badania, w których uczestniczyło łącznie 94 579 pacjentów (4944 miało cukrzycę). Meta-analizę przeprowadzono dla dwóch grup...