Zmniejszenie inwazyjności procedur zabiegowych jest jednym z głównych kierunków rozwoju chirurgii. Operacje przeprowadzane przez naturalne otwory ciała (natural orifice translumenal endoscopic surgery – NOTES) są wykonywane coraz częściej i w coraz liczniejszych wskazaniach. Czy nawet laparoskopowa cholecystektomia należeć będzie niedługo do przeszłości? W najnowszym wydaniu czasopisma Annals of Surgery ukazały się wyniki badania porównującego wyniki cholecystektomii przeprowadzanych laparoskopowo (z wykorzystaniem 3 trokarów o szerokości 2-3mm) i przezpochwowo z wykorzystaniem asysty wprowadzonej przez pępek (umibilical-assisted transvaginal cholecystectomy – TVC). Do badania przeprowadzonego w latach 2010-2012 włączono 40 kobiet zakwalifikowanych do operacji cholecystektomii z powodu ...