Problemem sztucznych urządzeń medycznych oraz wielu narzędzi jest kolonizacja bakteryjna i rozwój drobnoustrojów – często zjadliwych i opornych na wiele antybiotyków. Polscy naukowcy dowiedli, że możliwe jest opracowanie powłoki zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów – działa ona na zasadzie pułapki otaczającej bakterię złotą otoczką. W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk naukowcy opracowali nową powłokę antybakteryjną o niezwykle dużej efektywności przeciwdrobnoustrojowej, która może znaleźć zastosowanie w wielu urządzeniach medycznych. Materiał jest płynnym połączeniem związków boru zmieszanych z koloidem złota. Gdy substancja jest wprowadzana w celu polimeryzacji materiału, wszystkie ciała stałe wewnątrz „kąpieli” zostają natychmiastowo powleczone warstwą...