Regeneracja neuronów po uszkodzeniu nerwów obwodowych jest procesem bardzo ograniczonym, który często stwarza konieczność wykonania przeszczepu autologicznego (pochodzącego z organizmu biorcy). Jednakże tkanki do przeszczepów autogenicznych nie zawsze są łatwo dostępne, a ich przeszczepianie wiąże się z występowaniem dużej ilości działań niepożądanych. W ostatnich latach uwagę naukowców zwróciło wykorzystanie materiałów nerwozastępczych cechujących się przekaźnictwem nerwowym alternatywy, która może umożliwić regenerację nerwów obwodowych. Chociaż technika jest obiecująca, obecne konstrukcje nie są tak skuteczne jak przeszczepy autogeniczne i są ograniczone do wąskiego zakresu wskazań. Czy szansę na przełom przyniesie druk trójwymiarowy? Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield (Wydział Inży...