Szybkie odwrócenie działania leków z grupy antagonistów witaminy K (VKA) często jest niezbędne u pacjentów wymagających przeprowadzenia pilnych zabiegów chirurgicznych lub procedur inwazyjnych. Dotychczas w badaniach klinicznych nie ustalono optymalnych sposobów odwracania działania VKA. W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet porównano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania czteroczynnikowego koncentratu kompleksu protrombiny (4F-PCC) z preparatami osocza u pacjentów przyjmujących VKA, wymagających pilnych zabiegów inwazyjnych. W tym wieloośrodkowym, otwartym, randomizowanym badaniu fazy 3b analizowano dane pacjentów w wieku od 18 lat, u których wymagane było szybkie odwrócenia działania VKA. Pacjentów losowo przypisano w stosunku 1: 1 do grup w których ...