Leczenie hormonalne w raku piersi jest obecnie jedną z podstawowych opcji terapeutycznych. W przypadku kobiet z obecnością receptorów estrogenowych najczęściej stosuje się tamoksyfen, selektywny modulator tych receptorów. U kobiet w wieku przedmenopauzalnym wykorzystuje się także wyłączanie wydzielania estrogenu przez jajniki. Czy połączenie tych dwóch metod jest skuteczne? W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność połączenia tamoksyfenu i blokady wydzielania estrogenu w zapobieganiu nawrotom raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych. Do badania włączono 3066 kobiet przed menopauzą. Badane przydzielono losowo do grupy otrzymującej tamoksyfen w monoterapii, tamoksyfen z blokadą czynności jajników lub eksemes...