Ruchy gałek ocznych w przeciwstawnych kierunkach w tym samym czasie (tzw. ruchy wergencyjne). Zaburzenia ruchomości gałek ocznych mogą być obecne aż u 90% pacjentów ze wstrząśnieniem mózgu. W prezentowanym badaniu opublikowanym na łamach Journal of Neurotrauma autorzy stworzyli algorytm śledzenia gałek ocznych, pozwalający wysnuć podejrzenie patologii mózgu. Ocena ruchów gałek ocznych podczas wodzenia za palcem lekarza jest często wykorzystywana w praktyce podczas wykrywania wstrząśnienia mózgu, ale jest w dużej mierze obserwatorozależna. Okulista lub optometry sta może zauważyć nawet niewielkie odchylenia od normy. Ponadto pacjent odurzony po urazie może nie wykonywać starannie poleceń lekarskich. Ze zrozumieniem lekarskich instrukcji dot. ruchu gałkami mogą mieć też problem dzieci cz...