Decyzja o przetoczeniu krwi u pacjenta po zabiegu operacyjnym zależna jest nie tylko od obiektywnych kryteriów, ale też (a może przede wszystkim) od charakteru lekarza prowadzącego leczenie. Czy chirurdzy swobodniej dysponujący preparatami KKCz osiągają lepsze wyniki? Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania porównującego wyniki 2 strategii przetaczania koncentratu krwinek czerwonych u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. Do badania włączono 2007 pacjentów oddziałów kardiochirurgiczny, w wieku powyżej 17 lat, którzy byli operowani w trybie planowym w 17 ośrodków w Wielkiej Brytanii. Pacjentów z pooperacyjnych stężeniem hemoglobiny <9g/dl przydzielano losowo do grupy, w której przetaczano krew przy stężeniu Hb <9g/dl lub dopiero ...