Efekty hartowania na odległość na krótkoterminowe wyniki kliniczne u pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym. Autor: Kamil Wocial Hartowanie na odległość jest jedną z metod ochrony mięśnia sercowego przed śródoperacyjnym uszkodzeniem, stosowanych podczas operacji kardiochirurgicznych. Polega ono na wywoływaniu odporności niedokrwienno-perfuzyjnej za pomocą krótkich cykli niedokrwienia odległego narządu, takiego jak nerka czy kończyna. W odróżnieniu od klasycznej, bezpośredniej metody hartowania niedokrwieniem, metoda hartowania na odległość jest znacznie mniej inwazyjna. W czasopiśmie Heart ukazało się badanie, w którym naukowcy ocenili wpływ hartowania na odległość na krótkoterminowe wyniki kliniczne pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi wszczepienia by-passów i operacjo...