Ryzyko rzadkich, aczkolwiek bardzo poważnych urazów neurologicznych spowodowanych zewnątrzoponowymi iniekcjami może zostać znacznie zmniejszone, jeśli stosowane będą środki ostrożności. Autor: Karolina Twardowska Specjalne zalecenia mające na celu obniżenie ryzyka wystąpienia urazów neurologicznych opracowano dzięki współpracy Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, grupy ekspertów z dziedziny anestezjologii, medycyny bólu, ortopedii, radiologii interwencyjnej i medycyny fizykalnej oraz przedstawicieli trzynastu narodowych organizacji medycznych.  – Ciężkie urazy neurologiczne mogą występować i występują w wyniku zewnątrzoponowych iniekcji. Rzeczywista częstość występowania nie jest znana. Wykonywanie tego typu iniekcji jest powszechne, ale sprawozdania z ewentualnych urazów n...