Próby leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego mózgu przynoszą dotychczas różne rezultaty. Czy nowsze technologie i lepsze obrazowanie poprawią wyniki w tej metodzie leczenia? W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM pacjentów z udarem niedokrwiennym, którzy w ciągu 4,5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów otrzymali 0,9 mg alteplazy na kg masy ciała przydzielono do dwóch grup. W pierwszej stosowano trombektomię i implantację stentu wewnątrznaczyniowego Solitaire FR, a w grupie drugiej stosowano jedynie alteplazę. Wszyscy pacjenci mieli krytyczne zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej lub tętnicy środkowej mózgu i obszary niedokrwienia mniejsze niż 70 ml w badaniu perfuzji w tomografia komputerowa. Badanie przerwano przedwcześnie z powodu dużej...